Szanowni Państwo,
bardzo prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który w swoim założeniu ma służyć zapewnieniu Wam spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszych pensjonacie.

§1

 1. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby.
 2. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przybycia i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. Gość pensjonatu może zająć pokój przed godziną 14:00 wyłącznie za zgodą Recepcji. Również opuszczenie pokoju po zakończeniu pobytu, tj. po godzinie 12:00, może nastąpić wyłącznie za zgodą Recepcji.

§2

 1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 2. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§3

 1. Gość pensjonatu nie może przekazywać pokoju ani też miejsca w pokoju innym osobom, bez uzyskania zgody Recepcji nawet, jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Gość pensjonatu może przyjąć do swojego pokoju osoby Go odwiedzające, ale tylko do godz. 22:00. Po godzinie 22:00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 3. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu pensjonatu lub innych Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników pensjonatu lub innych osób przebywających w pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie pensjonatu.

§4

 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji, co umożliwi personelowi pensjonatu niezwłoczną reakcję i usunięcie niedogodności.
 3. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
  a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  b. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w pensjonacie,
  d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  e. sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, personel pensjonatu dołoży wszelkich starań, aby ? w miarę posiadanych możliwości ? zamienić pokój, lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§5

 1. Na życzenie Gościa, pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  a. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  b. budzenie o oznaczonej godzinie,
  c. przechowywanie bagażu Gościa ? hotel może odmówić przyjęcia przechowania bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa hotelowego oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
  d. przechowywanie sprzętu rekreacyjnego.

§6

 1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien powiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Gość pensjonatu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń pensjonatu oraz braki w wyposażeniu, powstałe z winy Gościa lub z winy osób Go odwiedzających.

§7

 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu bądź innego pojazdu należącego do Gościa, jeżeli pozostawiony został w innym miejscu niż parking pensjonatu.
 2. Pensjonat nie odpowiada za żywe zwierzęta należące do gości oraz za rzeczy pozostawione w pojazdach mechanicznych.

§8

 1. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§9

 1. Gość otrzymuje w chwili zameldowania komplet kluczy (pokój, wejście główne).
 2. Po zakończeniu pobytu prosimy o zwrot kluczy w Recepcji.
 3. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczy Gość pensjonatu winien natychmiast zgłosić ten fakt w Recepcji . Dodatkowa opłata za zgubienie kluczy wynosi 50 zł.

§10

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach pensjonatu grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.
 3. Goście proszeni są o przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pokojach oraz w pozostałych pomieszczeniach pensjonatu. W przypadku złamania niniejszego zakazu Gość ponosi dodatkowe koszty sprzątania pokoju. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju wynosi 300,00 zł.

§11

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju pensjonatu, zostaną odesłane na koszt Gościa, na wskazany przez niego adres oraz na wyraźne życzenie Gościa.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy a następnie postąpi zgodnie z postanowieniami "Instrukcji o postępowaniu z rzeczami znalezionymi na terenie hotelu".

Życzymy miłego pobytu.

Zapraszamy do Muszyny!

Oferujemy komfortowe noclegi w Muszynie, miłą atmosferę oraz profesjonalną obsługę.
Więcej informacji »

Rezerwacje noclegów

Napisz do nas lub zadzwoń. Odpowiemy tego samego dnia. Zobacz też jak złożyć rezerwację.
Szczegóły oferty »

Oszczędzaj w pakietach!

Proponujemy Państwu wygodne 7 dniowe pakiety pobytowe. Oszczędzaj i wypoczywaj!
Wszystkie pakiety »

BT VECTOR

Naszym gościom oferujemy rabat na wszystkie wycieczki. Europa stoi otworem!
Zobacz szczegóły »

Copyright © 2018 Noclegi Muszyna - Willa Trela - pokoje i apartamenty. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma skorzystała z Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju